关于泰国餐桌礼仪

2017-02-15 11:00

泰国的餐桌礼仪在泰国人的完整生活秩序中占有一个非常重要的地位,他们认为,用餐不单是满足基本生理需要的方法,也是头等重要的社交经验。为此,掌握一些餐桌礼仪就显得特别重要了,无论你是主人,抑或只是一位客人,都必须掌握一些规则。下面是为大家准备的关于泰国餐桌礼仪 ,希望可以帮助大家!

关于泰国餐桌礼仪

关于泰国餐桌礼仪

มารยาทการรับประทานอาหาร

餐桌礼仪

1. เมื่อได้รับเชิญไปรับประทานอาหารในงานพิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานแบบไทยแบบฝรั่งย่อมใช้มารยาทสุภาพเช่นเดียวกัน ถ้าเป็นการรับประทานแบบนั่งเก้าอี้ก็ต้องนั่งตัวตรงเรียบร้อยและใช้เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารที่เป็นส่วนของตน เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม มีด จานแบ่ง ผ้าเช็ดมือ ถ้วยน้ำแลถ้วยเหล้า ถ้าเป็นอาหารไทยต้องใช้ช้อนกลางตักอาหารที่เป็นของกลาง ไม่ใช้เครื่องมือของตนเองตักอาหารซึ่งเป็นของกลาง

当你得到任何场合的邀请去聚餐的时候,不管是西餐还是泰餐都要遵循同样的餐桌礼仪,如果是坐在椅子就餐的话,就要坐得端端正正的,用属于自己的餐具就餐,例如:碟子、碗、勺子、叉子、刀、分餐盘、擦手布、水杯和酒杯,如果是泰餐的话就用放于餐桌中央的公用筷子来夹菜,而不应拿自己的餐具去盛放于餐桌中央的食物。

2. เวลารับประทานอาหารต้องรับประทานโดยระมัดระวัง ไม่ทำให้เลอะเทอะมูมมาม ควรหุบปากเวลาเคี้ยวอาหารเพื่อระวังมิให้มีเสียงดัง

当就餐的时候一定要小心,不要吃得太“肮脏”满脸都是,嘴腮皆脏,吃东西的时候一定要闭上嘴要咀嚼以免发出太大的声响。

3. ไม่ใช้มือของตนเองแตะต้องหรือหยิบอาหารที่ผู้อื่นจะบริโภค หรืออาหารที่เป็นของกลาง

不要用自己的手去触碰或拿他人或者餐桌中央的食物。

4. ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นต้องรอให้ผู้มีอาวุโสกว่านั่งก่อนจึงนั่ง ผู้อาวุโสเริ่มรับประทานก่อนจึงรับประทาน

跟长辈一起就餐的时候一定要等到长辈来了再就座,要在长辈就餐后再动手就餐。

5. ถ้านั่งเก้าอี้ควรนั่งตัวตรง ไม่ท้าวศอกบนโต๊ะอาหาร ถ้านั่งกับพื้นควรนั่งพับเพียบเรียบร้อยแลตั้งตัวตรงไม่ท้าวแขน

坐椅子的时候一定要端正,不要把手肘放在桌子上,要是坐在地板上应该摺腿侧坐,不要用手臂撑地。

6. การใช้ผ้าเช็ดมือ เมื่อเข้านั่งโต๊ะอาหารก่อนจะรับประทานควรหยิบผ้าเช็ดมือปูที่ตัก ก่อนดื่มควรใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดปากก่อนทุกครั้งเพื่อมิให้แก้วเป็นคราบ ดื่มเสร็จแล้วเช็ดอีกครั้ง

使用擦手布。在就座就餐之前应该把布平铺在膝盖上,在每次喝酒水之前都要拿布来擦一下嘴巴,避免弄脏杯子,喝完了以后再擦一次嘴巴。

7. ถือช้อนด้วยมือขวาและส้อมด้วยมือซ้ายในเวลารับประทานอาหารแบบไทย

在食用泰餐的时候要左手拿叉右手拿勺子。

8. การซดน้ำซุบหรือน้ำแกง ย่อมซดจากข้างช้อนและซดอย่างเงียบอย่าให้มีเสียงดัง

在喝水或者喝汤的时候,要沿着勺子的边缘喝,并且要慢慢的不要发出太大的声响。

9. การใช้มีด มีไว้สำหรับตัดอาหาร จะนำไปจิ้มอาหารเข้าปากไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใดใช้มีดส่งอาหารเข้าปากผู้นั้นเสียมารยาทอย่างมาก

使用刀的时候。刀是留着切食物的,不管在任何场合谁要是拿刀把食物放入嘴里的是非常的失礼的。

10. ในการรับประทานอาหารน้ำชาหรือกาแฟ ช้อนกาแฟหรือช้อนชามีไว้สำหรับใช้คนเท่านั้น เมื่อคนเสร็จแล้วต้องว่างไว้ในจานรองถ้วยอย่าคาช้อนไว้ในถ้วย และอย่าซดจากช้อนเป็นอันขาด

在喝汤或者咖啡的时候,咖啡匙或者茶匙仅仅是用于搅拌的,搅拌好了以后就要放在垫盘上,不要把它放在杯子里,绝对不可以拿着它来喝咖啡或者茶。

11. การรับประทานอาหารแบบไทยหรือแบบพึ่งตัวเอง เรารับประทานด้วยมองของเราเอง ก่อนรับประทานต้องล้างมือให้สะอาด ใช้ผ้าสะอาดปูลาดบนพื้นบ้าน ผู้ที่จะรับประทานนั่งลงล้อมวงกัน คนลงมือตักข้าวกับใส่จานด้วยช้อนกลาง ใช้มือขาวขยุ้มของที่ตักมากับข้าวในจานให้เป็นก้อนให้พอดีกับปากของตัว ใช้นิ้วหัวแม่มือผลักก้อนข้าวให้เข้าไปอยู่ในปาก ต้องระวังอย่าให้ร่วงหล่นออกจากปากจะเป็นการเสียมารยาท

在食用泰餐或自己去吃的时候,我们只可以看着自己餐盘里的食物。在就餐前要把手洗干净,在家里铺上干净的布,就餐的人围成一圈坐下,大家用放置于中央的勺子盛食物,用右手抓起盛在自己盘里的食物,揉成与合口的团状,再利用大拇指把食物 推放到嘴里,要小心不要让食物从嘴里掉出来,那样会很失礼。

12. การรับประทานอาหารชนิดช่วยตัวเองหรือบุ๊ฟเฟ่ท์ โดยมากจัดสำหรับเมื่อมีแขกมาก ๆ คือเจ้าของบ้านจะวางอาหารพร้อมทั้งคาวหวานแยกกันไว้เป็นหมู่ จัดอย่างสวยงามทั้งคาวหวาน แล้วเชิญแขกที่รับเชิญไปแบ่งรับประทานเองตามใจชอบ

在吃自助餐时。在有很多客人的时候,房东就会把荤食甜食成片的放在一起,把它们放置得很漂亮。然后再邀请客人按自己的喜爱就餐。

13. ผู้รับเชิญจะเดินไปหยิบเครื่องมือสำหรับรับประทานก่อน เช่น จาน ชาม ส้อม ช้อน มีด และอื่น ๆ

客人在就餐之前就会去拿餐具,例如:盘子、碗、叉子、勺子、刀等等。

14. เมื่อมีเครื่องอุปกรณ์พร้อมแล้วจึงเดินเลือกอาหารตามใจชอบ

在餐具拿齐全了之后再去选自己喜欢的食物。

15. เราควรจะรู้จักกระเพาะอาหารของเราให้ดีว่าจะบรรจุอาหารนักเท่าใด แล้วแบ่งให้พอดีกับความต้องการของตน อย่าโลภตักแบ่งไปจนรับประทานไม่หมด และอย่าแบ่งโดยคุ้ยเขี่ยทำลายความสวยงามที่เขาตบแต่งอาหารไว้

我们要知道自己的胃能够承受多大的食量,要根据自己的需求来盛食物,不要盛得太多导致自己无法吃完,在盛的时候不要去抠,不要破坏了那些房东摆放得整齐漂亮的食物。

16. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็วางไว้ที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะแก่จานชามที่ใช้แล้ว หรือส่งให้คนรับใช้ที่เดินเก็บจานชามที่แขกรับประทานเสร็จแล้วก็ได้

在就餐结束以后要把自己用过的盘子碗放在指定的位置。或者递给那些专门收拾客人用过的餐具的佣人。

泰国人用餐时的基本座位形式

传统的泰国人用餐时是采取席地而坐的方式进餐,不过现今的泰国餐厅均为桌椅的座位形式。因此,在用餐方式上与一般中餐并无差别。如果一同用餐者有长、幼或是辈份之分,则由靠近墙壁或是离门最远的上手座位起,依次落座。

早期的泰国人的传统用餐方式自由随兴,是以芭蕉叶盛饭,再以手直接取饭菜进食。而今日的泰国饮食所使用的餐具也十分简单,基本餐具为一只汤匙与一副筷子,以及一个圆盘。进餐时将饭盛进圆盘中,并用汤匙取有汤汁的菜肴、吃饭,而筷子则是用来夹菜。

多人合点菜肴的搭配法

由于泰国菜肴主要为中式的和菜吃法,但在菜色上也有开胃菜、沙拉以及汤、主食的西餐的影子,因此在多人点餐时可抓住这个要诀,作适当的调整,例如点心可以作为开胃小点,而主菜则以可多人分享为原则。另外,泰国菜也有多种米食类的简餐,如米粉类及炒饭类等,如此不仅能为和菜式的吃法增添变化感,更能享受多种美食佳肴。

怎样吃泰国菜

由于不习惯用盘子吃饭,所以很多人刚吃泰国菜时会有一点不习惯,只要懂得正确的方式,其实这并不困难。吃泰国菜时正确的进餐方式就座先舀适量的白饭在盘中,再用汤匙将菜肴与饭拌匀,用汤匙以西餐喝汤的方式,由靠身体的内侧往前方舀起,吃完再盛饭。由于菜肴种类多,所以不要一次盛太多的饭,以免各种菜肴混作一堆吃起来五味杂陈也不方便。另外,吃饭时不要为了图方便将盘子端起往嘴里倒,那样不雅观,也十分失礼。